Size hiç bir çocuk "Ölüyorum, Vurmayın" diye yalvardı mı? (Has a kid ever begged you as "I am dying, Stop" ?)

     Şimdi şu haberi okudum canım sıkıldı. Ya insanlar, toplu halde nasıl bunu yapabiliyorlar? Biri, ikisi hastadır, sapkın duygularla saldırırlar o kadarına bile aklım eriyor ama nasıl olur da bu kadar çok insan topluca bir çocuğa işkence edip öldürebilir?

     Now I just read that annoying news. How a group of people can act all together and do such thing? One or two of them could be sick and pervert but what to say about rest of those monsters. How could a bunch of people beat a 12 years old to death?


     İnsan gelmiş geçmiş en vahşi ve evcilleşemeyen canlı olarak kendi türünü yok etmeye devam ediyor, ne acı!!!


     Human race as a wildest and untamed creature keeps harming her own kind, what a shame!!! 
Yorumlar

Popüler Yayınlar